Được thành lập vào năm 2006, Trường TH Thạnh Lộc 3 đã khẳng định thương hiệu tại TỉnhThành và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường TH Thạnh Lộc 3 được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.